ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

งบประมาณประจำปี

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

12 ก.ย. 62

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.66 Mb ดาวน์โหลด: 4635 ครั้ง
8 ส.ค. 62

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.44 Mb ดาวน์โหลด: 4635 ครั้ง
8 ก.ค. 62

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.22 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
3 พ.ค. 62

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.80 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
22 เม.ย. 62

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.67 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
5 เม.ย. 62

รายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 14.35 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
14 มี.ค. 62

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.50 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 131 รายการ