ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

งบประมาณประจำปี

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

28 ก.พ. 62

(ตารางที่ 1-12) การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยแ

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.58 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
28 ก.พ. 62

ตารางข้อมูลการปันส่วนฯ

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.59 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
28 ก.พ. 62

ข้อมูลต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ศูนย์ต้นทุน 0900200000-0900200011)

ประเภทไฟล์: .XLS ขนาดไฟล์ : 2.67 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
28 ก.พ. 62

ข้อมูลต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ศูนย์ต้นทุน 0900200012-0900200027)

ประเภทไฟล์: .XLS ขนาดไฟล์ : 4.31 Mb ดาวน์โหลด: 4638 ครั้ง
8 มี.ค. 62

ข้อมูลต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ศูนย์ต้นทุน 0900200028-0900200050)

ประเภทไฟล์: .XLS ขนาดไฟล์ : 4.80 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
28 ก.พ. 62

ข้อมูลต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ศูนย์ต้นทุน 0900200051-0900200070)

ประเภทไฟล์: .XLS ขนาดไฟล์ : 4.11 Mb ดาวน์โหลด: 4636 ครั้ง
28 ก.พ. 62

ข้อมูลต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ศูนย์ต้นทุน 0900200071-0900200106)

ประเภทไฟล์: .XLS ขนาดไฟล์ : 7.56 Mb ดาวน์โหลด: 4638 ครั้ง
28 ก.พ. 62

ข้อมูลต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ศูนย์ต้นทุน 0900299997-0900299999

ประเภทไฟล์: .XLS ขนาดไฟล์ : 1.66 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 131 รายการ