ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

งบประมาณประจำปี

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

11 ก.พ. 62

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.36 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
14 ม.ค. 62

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.20 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
4 ธ.ค. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบGFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
15 พ.ย. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
10 ต.ค. 61

รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก รหัสแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.19 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
4 ต.ค. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 เดือน กันยายน 2561

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 2.18 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
14 ก.ย. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.91 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
15 ส.ค. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.61 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 131 รายการ