ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

งบประมาณประจำปี

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

15 มิ.ย. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 เดือน พฤษภาคม 2561

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.14 Mb ดาวน์โหลด: 4561 ครั้ง
16 พ.ค. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.93 Mb ดาวน์โหลด: 4562 ครั้ง
17 เม.ย. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันประจำเดือน มีนาคม 2561

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.04 Mb ดาวน์โหลด: 4560 ครั้ง
28 มี.ค. 61

ต้นทุนผลผลิต สป.ทส. ปี 2560/3

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 23.48 Mb ดาวน์โหลด: 4560 ครั้ง
28 มี.ค. 61

ต้นทุนผลผลิต สป.ทส. ปี 2560/2

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.56 Mb ดาวน์โหลด: 4560 ครั้ง
28 มี.ค. 61

ต้นทุนผลผลิต สป.ทส. ปี 2560/1

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.46 Mb ดาวน์โหลด: 4560 ครั้ง
1 ธ.ค. 60

ต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

8 มี.ค. 61

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด: 4561 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 130 รายการ