ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

งบประมาณประจำปี

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

25 พ.ย. 64

สสภ. 0900200012-0900200027

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 1.58 Mb ดาวน์โหลด: 4560 ครั้ง
25 พ.ย. 64

ทสจ. 0900200028-0900200047

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 1.59 Mb ดาวน์โหลด: 4560 ครั้ง
25 พ.ย. 64

ทสจ. 0900200048-0900200066

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 1.26 Mb ดาวน์โหลด: 4560 ครั้ง
25 พ.ย. 64

ทสจ. 0900200067-0900200085

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 1.22 Mb ดาวน์โหลด: 4560 ครั้ง
3 พ.ย. 64

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 4562 ครั้ง
14 ต.ค. 64

เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 12.57 Mb ดาวน์โหลด: 4564 ครั้ง
11 ต.ค. 64

ที่ ทส 0201.2/ว 1370 ลงวันที่ 8ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.79 Mb ดาวน์โหลด: 4561 ครั้ง
11 ต.ค. 64

ส่วนกลาง 0900200001-0900200011 และ 0900900104-0900200106

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.70 Mb ดาวน์โหลด: 4561 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 130 รายการ
< 1 2 3 4 5 > >>