ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

งบประมาณประจำปี

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

11 ต.ค. 64

สสภ. 0900200012-0900200027

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 1.43 Mb ดาวน์โหลด: 4570 ครั้ง
11 ต.ค. 64

ทสจ. 0900200028-0900200047

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.34 Mb ดาวน์โหลด: 4562 ครั้ง
11 ต.ค. 64

ทสจ. 0900200048-0900200067

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.35 Mb ดาวน์โหลด: 4561 ครั้ง
11 ต.ค. 64

ทสจ. 0900200068-0900200087

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.18 Mb ดาวน์โหลด: 4560 ครั้ง
11 ต.ค. 64

ทสจ 0900200088-0900200103

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.13 Mb ดาวน์โหลด: 4562 ครั้ง
8 ต.ค. 64

แจ้งรหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก และรหัสแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.20 Mb ดาวน์โหลด: 4604 ครั้ง
1 ต.ค. 64

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ประจำเดือน กันยายน 2564

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.06 Mb ดาวน์โหลด: 4561 ครั้ง
2 ก.ย. 64

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.70 Mb ดาวน์โหลด: 4561 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 130 รายการ
<< < 2 3 4 5 6 > >>