ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

งบประมาณประจำปี

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

3 พ.ค. 62

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.80 Mb ดาวน์โหลด: 2287 ครั้ง
22 เม.ย. 62

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.67 Mb ดาวน์โหลด: 2287 ครั้ง
5 เม.ย. 62

รายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 14.35 Mb ดาวน์โหลด: 2286 ครั้ง
14 มี.ค. 62

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.50 Mb ดาวน์โหลด: 2287 ครั้ง
28 ก.พ. 62

(ตารางที่ 1-12) การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยแ

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.58 Mb ดาวน์โหลด: 2288 ครั้ง
28 ก.พ. 62

ตารางข้อมูลการปันส่วนฯ

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.59 Mb ดาวน์โหลด: 2287 ครั้ง
28 ก.พ. 62

ข้อมูลต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ศูนย์ต้นทุน 0900200000-0900200011)

ประเภทไฟล์: .XLS ขนาดไฟล์ : 2.67 Mb ดาวน์โหลด: 2287 ครั้ง
28 ก.พ. 62

ข้อมูลต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ศูนย์ต้นทุน 0900200012-0900200027)

ประเภทไฟล์: .XLS ขนาดไฟล์ : 4.31 Mb ดาวน์โหลด: 2286 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 55 รายการ
<< < 2 3 4 5 6 > >>