ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

งบประมาณประจำปี

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

3 มี.ค. 64

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.27 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
4 ก.พ. 64

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.21 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
11 ม.ค. 64

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
5 ม.ค. 64

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
1 ธ.ค. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
16 พ.ย. 63

ที่ ทส 0201.2/ว1622 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.62 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
16 พ.ย. 63

ส่วนกลาง 0900200000-0900200011 และ 0900200104-0900200106

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 4.58 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
16 พ.ย. 63

สสภ. 0900200012-0900200027

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 7.06 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 131 รายการ
<< < 4 5 6 7 8 > >>