Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รับสมัคร

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

20 ก.พ. 61

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงานในส่วนราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

16 ก.พ. 61

ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

14 ก.พ. 61

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ

14 ก.พ. 61

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

13 ก.พ. 61

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

13 ก.พ. 61

ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

9 ก.พ. 61

ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

25 ม.ค. 61

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ

จำนวนทั้งหมด 55 รายการ
1 2 3 4 5 6 7