ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
http://www.qsbg.org/webBGO/adminjob.html

ท่านผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์
โทร. 0 5384 1133 และ 0 5384 1108 ในเวลาราชการ

 

 

แกลเลอรี่