ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงานส่วนราชการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงานส่วนราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ - 19 พฤศจิกายน 2564

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครสามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ oops.admin@mnre.go.th

หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชั้น 16 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ประกาศขยายรับสมัคร+ใบสมัคร

ขนาดไฟล์:0.74 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 76 ครั้ง