ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประการผลการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประการผลการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง ประการผลการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ประการผลการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

ขนาดไฟล์:0.53 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 72 ครั้ง