ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ของ สป.ทส.

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ของ สป.ทส.

1. ที่ ทส 0201.3/ว 115 ลว. 17 มี.ค. 65 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

2. ประกาศ สป.ทส. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ของ สป.ทส.

3. รายละเอียดการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (รายงานตัว 23 มี.ค. 65)

เอกสารแนบ

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการฯ

ขนาดไฟล์:0.66 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 225 ครั้ง

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ

ขนาดไฟล์:0.50 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 172 ครั้ง

รายละเอียดการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการฯ

ขนาดไฟล์:0.75 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 173 ครั้ง