ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ : ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (กลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา) และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ) (ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

ประกาศ : ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (กลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา) และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ) (ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561)