ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 คน ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รับสมัครพนักงานจ้างเหมา  ตำแหน่งบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 คน ของสำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

สำนักงานรัฐมนตรี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งบริการขับรถยนต์

          ตำแหน่ง                   บริการขับรถ

          จำนวน           ๑ คน

          หน้าที่            ๑. หน้าที่พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งบริการขับรถยนต์ให้กับสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวง                                      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริการขับรถยนต์ไปราชการตามที่ได้รับมอบหมาย

                             ๒. บำรุงตรวจสอบรถยนต์โดยการตรวจสภาพเครื่องรถยนต์ ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คระดับน้ำ                         ในหม้อน้ำ ตรวจเช็คน้ำมันเบรก-คลัตช์ ตรวจเช็คระบบไฟเลี้ยว ไฟเบรก ไฟส่องสว่าง ไฟหน้า-ไฟหรี่                            ตรวจเช็คลมยาง ให้อยู่ในความพร้อมใช้งานบริการตลอดเวลา

                             ๓. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี

                             ๔. รวบรวมข้อมูล เอกสารขอใช้รถยนต์ และจดบันทึกเลขไมล์ทุกครั้งที่กลับมาจากไปราชการ

                             ๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

          คุณสมบัติ         - มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

- รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

 

          วุฒิการศึกษา              เพศชาย ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป

          เอกสารการสมัคร         - สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน ๑ ฉบับ                  - รูปถ่ายไม่สวมแว่น  จำนวน ๒ รูป

                                           - สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน ๑ ฉบับ                    - วุฒิการศึกษา    จำนวน ๑ ฉบับ

                                           - สำเนาบัตรใบขับขี่รถยนต์   จำนวน ๑ ฉบับ            - เอกสารการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)     จำนวน ๑ ฉบับ

                                          ***เซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

          เงินเดือน                   ๑๒,๐๐๐ บาท

          เปิดรับสมัคร               ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

          วัน เวลาปฏิบัติงาน        ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

 

                * วัน เวลา สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์สมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่

          สำนักงานรัฐมนตรี ชั้น ๑๙ (ฝ่ายพัสดุ) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐ ๒๒๖๕ ๖๑๓๗ ในวันและเวลาราชการ

         

 

เอกสารแนบ

ขับรถ

ขนาดไฟล์:0.15 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง