ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 คน ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 คน ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศ

               สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๑๓,๕๐๐ บาท/เดือน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศหญิง
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานๆได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารและหลักฐานในการยื่นใบสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาปริญญาบัตร และใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
 • รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
 • ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง  ได้ที่ สำนักงานรัฐมนตรี ชั้น ๑๙ (ฝ่ายพัสดุ) ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป          หรือติดต่อสอบถาม ได้ที่ ๐ ๒๒๖๕ ๖๑๓๗  ในวันและเวลาราชการ            

                  

 

                  

 

เอกสารแนบ

ประกาศ รับสมัครงาน

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 73 ครั้ง