ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงานประจำส่วนนโยบายและแผน

ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงานประจำส่วนนโยบายและแผน

ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงานประจำส่วนนโยบายและแผน

เอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการประจำส่วนนโยบายและแผน

ขนาดไฟล์:0.28 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 27 ครั้ง