ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำส่วนงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำส่วนงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา

            กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานประจำส่วนงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ส่วนนโยบายและแผน ส่วนงบประมาณ

ขนาดไฟล์:0.16 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 73 ครั้ง

ใบสมัครงานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 70 ครั้ง