ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ความรู้เฉพาะตำแหน่ง) ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สัีงกัด สภภ. 12 (อุบลราชธานี)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ความรู้เฉพาะตำแหน่ง) ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สัีงกัด สภภ. 12 (อุบลราชธานี)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลว. 6 ส.ค 2563

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ความรู้เฉพาะตำแหน่ง) ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม และกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ สังกัด สภภ. 12 (อุบลราชธานี) 

เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สสภ

ขนาดไฟล์:2.39 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 82 ครั้ง