ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเปนพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง จนท.แผนที่ภาพถ่าย)

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเปนพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง จนท.แผนที่ภาพถ่าย)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลว. 19 ส.ค. 2563

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเปนพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง จนท.แผนที่ภาพถ่าย)

เอกสารแนบ

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร พรก

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 64 ครั้ง