ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ขนาดไฟล์:0.57 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 70 ครั้ง

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ขนาดไฟล์:0.15 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 70 ครั้ง