ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง จำนวน 1 อัตร

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง จำนวน 1 อัตร
   
ประกาศจังหวัดระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางภูมิศาสตร์
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
📌📌รายละเอียดประกาศ http://www.mnre.go.th/ranong/th/information/more/1165
โดยผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 23 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง โทรศัพท์ 0 7782 4011 📌📌(สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://www.mnre.go.th/ranong/th/information/more/226)

เอกสารแนบ

ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป

ขนาดไฟล์:0.61 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 101 ครั้ง