ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสป.ทส.ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสป.ทส.ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลว. 9  พ.ย. 63

เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสป.ทส.ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

เอกสารแนบ

แก้ไขประกาศรายชื่อพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สป

ขนาดไฟล์:0.02 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 79 ครั้ง

รายชื่อผู้ไม่ผ่านการประเมิน ฯ ครั้งที่ 1 (ต

ขนาดไฟล์:0.04 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 73 ครั้ง