ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 อัตรา

     - ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
     - สังกัด : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
     - จำนวน 1 อัตรา


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และกรอกใบรับสมัคร ได้ที่  http://www.zoothailand.org/