ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศการรับสมัครเจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก สำนักสื่อสารองค์กร 1 ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศการรับสมัครเจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก สำนักสื่อสารองค์กร 1 ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ) จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก สำนักสื่อสารองค์กร 1 ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ) จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ออกแบบงานกราฟิกเพื่องานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ถ่ายภาพ ถ่ายวีดิโอ ตกแต่งภาพ ตัดต่อวีดิทัศน์ เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ และดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. วุฒิการศึกษาอนุปริญญา - ปริญญาตรี ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  2. มีความสามารถด้านการใช้โปรแกรมออกแบบ (เครื่องแมคอินทอช) การถ่ายภาพ การถ่ายวีดิทัศน์ สามารถออกแบบ ตกแต่งภาพ และตัดต่อวีดิทัศน์ได้เป็นอย่างดี
  3. มีความสามารถด้านการออกแบบและดูแลเว็บไซต์ และสื่อโซเชียลเป็นอย่างดี
  4. มีความสามารถในการออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์
  5. หากมีความสามารถในการเขียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มิจิตใจบริการ ขยัน อดทน ทุ่มเท สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และรับผิดชอบในหน้าที่

ถ้าท่านใดสนใจ โปรดส่งเอกสาร พร้อมตัวอย่างผลงาน มาที่คุณทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง
E-mail : taksina@tgo.or.th ภายในวันที่ 14 มกราคม 2561
หรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์มาที่
สำนักสื่อสารองค์กร องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคาร อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุณทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง (taksina@tgo.or.th) โทร. 0 2141 9972