ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ (สอบข้อเขียน) ต.นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ (สอบข้อเขียน) ต.นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการภูมิสารสนเทศ

เอกสารแนบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ (สอบข้อเขียน) ต

ขนาดไฟล์:13.48 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 73 ครั้ง