ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (การพิจารณาแฟ้มผลงาน Portfolio) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (การพิจารณาแฟ้มผลงาน Portfolio) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (การพิจารณาแฟ้มผลงาน Portfolio) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564  ตามไฟล์เอกสารแนบ จำนวน 1 ไฟล์
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 075-218983 ต่อ 101 ส่วนอำนวยการ 

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1

ขนาดไฟล์:3.97 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 111 ครั้ง