Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รับสมัคร

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

23 ส.ค. 62

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานรัฐมมนตรี ทส.

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานรัฐมมนตรี ทส.

9 ส.ค. 62

รายละเอียดการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจจุเข้ารับราชการ

เรื่อง รายละเอียดการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจจุเข้ารับราชการ

7 ส.ค. 62

การขอข้อมูลผลการสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง การขอข้อมูลผลการสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7 ส.ค. 62

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรววงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรววงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28 มิ.ย. 62

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

12 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

7 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนิติกร กองกฎหมาย สป.ทส.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนิติกร กองกฎหมาย สป.ทส.

27 พ.ค. 62

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลว้อม

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลว้อม

จำนวนทั้งหมด 118 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15