Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รับสมัคร

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

27 ต.ค. 60

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

17 ต.ค. 60

ประกาศรับสมัคร จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

12 ต.ค. 60

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12 ต.ค. 60

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

11 ต.ค. 60

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

21 ก.ย. 60

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

20 ก.ย. 60

ประกาศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงาน

ประกาศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงาน

15 ก.ย. 60

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

จำนวนทั้งหมด 117 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15