Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รับสมัคร

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

23 มิ.ย. 60

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (คนพิการ)

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (คนพิการ)

24 พ.ค. 60

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (คนพิการ)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (คนพิการ)

24 พ.ค. 60

ประกาศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง รายชื่อบุคคลภายนอกที่ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง รายชื่อบุคคลภายนอกที่ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ

11 พ.ค. 60

ประกาศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงาน

ประกาศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงาน

9 พ.ค. 60

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร

3 พ.ค. 60

ศูนย์เทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์เทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

1 พ.ค. 60

รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

27 มี.ค. 60

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

จำนวนทั้งหมด 117 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15