Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รับสมัคร

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

12 พ.ย. 61

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

ปฏิบัติงานประจำส่วนงบประมาณ

9 พ.ย. 61

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต คลิก http://phuket.mnre.go.th/th/news/detail/27511/

7 พ.ย. 61

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในตำแหน่งนักบิน และช่างเครื่องบิน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในตำแหน่งนักบิน และช่างเครื่องบิน

6 พ.ย. 61

เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

5 พ.ย. 61

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1 ต.ค. 61

รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 คน ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดแนบไฟล์นี้

2 พ.ย. 61

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร

12 ต.ค. 61

ประกาศ : ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (กลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา) และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ) (ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

ประกาศ : ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (กลุ่มกิจการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา) และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (กลุ่มกิจการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ) (ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561)

จำนวนทั้งหมด 96 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12