Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รับสมัคร

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

1 พ.ค. 60

รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

27 มี.ค. 60

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

16 มี.ค. 60

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

17 ก.พ. 60

กลุ่มกฎหมาย เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา

กลุ่มกฎหมาย เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา

25 ม.ค. 60

สถาบันนัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี และมีประสบการณ์ในการทำงาน เข้าศึกษาชั้นปริญาตรี และมีประสบการณ์ในการทำงาน เข้าศึกษาชั้นปริญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ฯ

สถาบันนัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี และมีประสบการณ์ในการทำงาน เข้าศึกษาชั้นปริญาตรี และมีประสบการณ์ในการทำงาน เข้าศึกษาชั้นปริญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ฯ

4 พ.ย. 60

ศูนย์เทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

ศูนย์เทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

31 ต.ค. 60

การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

11 ต.ค. 59

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่รณรงค์และสร้างภาคีเครือข่าย (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ) จำนวน 1 อัตรา

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รับสมัครเจ้าหน้าที่รณรงค์และสร้างภาคีเครือข่าย (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ) จำนวน 1 อัตรา

จำนวนทั้งหมด 55 รายการ
1 2 3 4 5 6 7