Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

รับสมัคร

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

28 ก.ย. 61

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

27 ก.ย. 61

กองยุทธศาสาตร์และแผนงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ครั้งที่ 1

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

25 ก.ย. 61

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงานในส่วนราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 อัตรา

ประจำส่วนงบประมาณ และส่วนประสานราชการภูมิภาค กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

27 ส.ค. 61

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

14 ส.ค. 61

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

6 ส.ค. 61

กองกฎหมาย เปิดรับสมัคร นิติกร จำนวน 2 อัตรา

กองกฎหมาย เปิดรับสมัคร นิติกร จำนวน 2 อัตรา

20 มิ.ย. 61

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สสภ.13)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สสภ.13)

20 มิ.ย. 61

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สสภ.8 /ทสจ.ระนอง /ทสจ.มหาสารคาม)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(สสภ.8 /ทสจ.ระนอง /ทสจ.มหาสารคาม)

จำนวนทั้งหมด 117 รายการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15