ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ข่าวเด่น ทส.

ดูทั้งหมด
“รมว.ทส.” ให้กำลังใจ จนท. กรมอุทยานฯ ในงานครบรอบ 20 ปี "ปกปัก รักษา ผืนป่าของคนไทยให้ยั่งยืน"

“รมว.ทส.” ให้กำลังใจ จนท. กรมอุทยานฯ ในงานครบรอบ 20 ปี "ปกปัก รักษา ผืนป่าของคนไทยให้ยั่งยืน"

“รมว.ทส.” ให้กำลังใจ จนท. กรมอุทยานฯ ในงานครบรอบ 20 ปี "ปกปัก รักษา ผืนป่าของคนไทยให้ยั่งยืน"

2 ต.ค. 65
คกก. กองทุนสิ่งแวดล้อม ชื่นชม โครงการฯ รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 65 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน

คกก. กองทุนสิ่งแวดล้อม ชื่นชม โครงการฯ รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 65 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน

คกก. กองทุนสิ่งแวดล้อม ชื่นชม โครงการฯ รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 65 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน

30 ก.ย. 65
“รมว.วราวุธ” ปลุกกระแสภาคการท่องเที่ยว ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ ความเป็นกลางทางคาร์บอน

“รมว.วราวุธ” ปลุกกระแสภาคการท่องเที่ยว ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ ความเป็นกลางทางคาร์บอน

“รมว.วราวุธ” ปลุกกระแสภาคการท่องเที่ยว ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ ความเป็นกลางทางคาร์บอน

30 ก.ย. 65
ทส. ห่วงใยพี่น้องประชาชน ลงพื้นที่จัดทำผนังกั้นน้ำป้องกันพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัยของประชาชน ต.บางพระ จ.นครปฐม

ทส. ห่วงใยพี่น้องประชาชน ลงพื้นที่จัดทำผนังกั้นน้ำป้องกันพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัยของประชาชน ต.บางพระ จ.นครปฐม

ทส. ห่วงใยพี่น้องประชาชน ลงพื้นที่จัดทำผนังกั้นน้ำป้องกันพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัยของประชาชน ต.บางพระ จ.นครปฐม

30 ก.ย. 65
“รมว.ทส.” ร่วมหารือ รมว.การต่างประเทศและการค้า ฮังการี สร้างแนวทางความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“รมว.ทส.” ร่วมหารือ รมว.การต่างประเทศและการค้า ฮังการี สร้างแนวทางความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“รมว.ทส.” ร่วมหารือ รมว.การต่างประเทศและการค้า ฮังการี สร้างแนวทางความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

30 ก.ย. 65

ข่าวตรวจราชการ

ดูทั้งหมด
วันที่ 16 ก.ย. 65 หน.ผต.ทส. (นายปรมินทร์  วงศ์สุวัฒน์) พร้อมด้วย ผต.ทส. (นายเถลิงศักดิ์  เพ็ชรสุวรรณ) (นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) (นายจิระศักดิ์  ชูความดี) (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) (นายกุศล โชติรัตน์) ประชุมสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 202 อาคาร ทส. และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference : Zoom Meetings)

วันที่ 16 ก.ย. 65 หน.ผต.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) พร้อมด้วย ผต.ทส. (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) (นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) (นายกุศล โชติรัตน์) ประชุมสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 202 อาคาร ทส. และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference : Zoom Meetings)

วันที่ 16 ก.ย. 65 หน.ผต.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) พร้อมด้วย ผต.ทส..

16 ก.ย. 65
วันที่ 14 ก.ย. 65 หน.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ได้มอบหมายให้ ผอ.กตร. (นางสาววนิดา แย้มสรวล) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน จ.สระแก้ว ตามแนวทาง Government Innovation Lab ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 14 ก.ย. 65 หน.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ได้มอบหมายให้ ผอ.กตร. (นางสาววนิดา แย้มสรวล) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน จ.สระแก้ว ตามแนวทาง Government Innovation Lab ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 14 ก.ย. 65 หน.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ได้มอบหมายให้ ผอ.กต..

14 ก.ย. 65
วันที่ 12 ก.ย. 65 การลงพื้นที่ตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันที่ 12 ก.ย. 65 การลงพื้นที่ตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันที่ 12 ก.ย. 65 การลงพื้นที่ตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประว..

13 ก.ย. 65
วันที่ 10 ก.ย. 65 ผต.ทส. (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทส. ณ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 10 ก.ย. 65 ผต.ทส. (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทส. ณ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 10 ก.ย. 65 ผต.ทส. (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) ลงพื้นที่ติดตามก..

10 ก.ย. 65
วันที่ 9 ก.ย. 65 หน.ผต.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ผต.ทส. (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต และนายกุศล โชติรัตน์) ได้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

วันที่ 9 ก.ย. 65 หน.ผต.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ผต.ทส. (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต และนายกุศล โชติรัตน์) ได้เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

วันที่ 9 ก.ย. 65 หน.ผต.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) ผต.ทส. (นายเถลิงศ..

9 ก.ย. 65
วันที่ 8 ก.ย. 65 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ครั้งที่ 2/2565 โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต นายจิระศักดิ์ ชูความดี และนายกุศล โชติรัตน์) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรม และผู้แทนจากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้อำนวยการกองตรวจราชการ (นางสาววนิดา แย้มสรวล) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 202 อาคาร ทส.

วันที่ 8 ก.ย. 65 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ครั้งที่ 2/2565 โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต นายจิระศักดิ์ ชูความดี และนายกุศล โชติรัตน์) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรม และผู้แทนจากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้อำนวยการกองตรวจราชการ (นางสาววนิดา แย้มสรวล) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 202 อาคาร ทส.

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรว..

8 ก.ย. 65

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด

สมัครงาน

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด

สื่อมัลติมีเดีย

ดูทั้งหมด

BCG Model แนวคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรูปแบบใหม่