ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประชุมชี้แจงร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประชุมชี้แจงร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อตรวจพิจารณาร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ...  ในวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเรอเน่  กียอง ชั้น ๑ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข่าว: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

press สชพ

ขนาดไฟล์:0.31 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง