ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประกาศ ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม The UN Ocean Decade Kickoff Conference for Western Pacific and its Adjacent Areas ภูมิภาคแรกของโลก

ทส. ประกาศ ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม The UN Ocean Decade Kickoff Conference for Western Pacific and its Adjacent Areas ภูมิภาคแรกของโลก

ทส. ประกาศ ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม The UN Ocean Decade Kickoff Conference for Western Pacific and its Adjacent Areas ภูมิภาคแรกของโลก

วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2564) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แถลงข่าว การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The UN Ocean Decade Kickoff Conference for Western Pacific and its Adjacent Areas ซึ่งนับเป็นภูมิภาคแรกของโลก โดยกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยความร่วมมือกัน ระหว่าง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ IOC WESTPAC  สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย 


ทั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางด้านมหาสมุทร รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาคม องค์กรระดับนานาชาติ ตลอดจนผู้สนใจ จากประเทศสมาชิกกว่า 22 ประเทศ ได้ร่วมกันออกแบบและส่งต่อการแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวทางวิทยาศาสตร์มหาสมุทร เพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่ภูมิภาคกำลังเผชิญ มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ทางมหาสมุทรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2021 – 2030 หรือ ทศวรรษแห่งมหาสมุทร  ภายใต้วิสัยทัศน์ “วิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต้องรู้เพื่อมหาสมุทรที่เราต้องการ”


สำหรับการประชุม ตลอด 2 วัน ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564 จะแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก   คือ 1) การแสดงถึงเจตนารมณ์ของผู้นำประเทศสมาชิกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ Ocean Decade ในภูมิภาคแปซิฟิก ซึ่งประเทศไทย โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. (เวลาประเทศไทย)  พร้อมผู้บริหารระดับสูงของ UNESCO ร่วมด้วย ผู้นำระดับสูงจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ UNESCAP  และ 2) การอภิปรายกลุ่มปฏิบัติการแห่งทศวรรษ หรือ Decade Action Incubator จำนวน 17 หัวข้อ ที่จะนำไปสู่แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน/โครงการทศวรรษแห่งมหาสมุทรในการจัดการกับความท้าทายด้านมหาสมุทรที่เกิดขึ้นในภูมิภาค  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ได้ที่ https://www.ioc-westpac.org/decade-kickoff-conference/

แกลเลอรี่