ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดประชุมหารือหัวหน้่าส่วนราชการ "แนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าและการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน"

ทส. จัดประชุมหารือหัวหน้่าส่วนราชการ "แนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าและการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน"

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกันจัดประชุมหารือหัวหน้าส่วนราชการในประเด็น แนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าและการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน พูดคุยถึงสถานการณ์และปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ี่จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ปัญหาช้างป่าออกจากป่า ปัญหาขยะชายฝั่ง หารือถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยบูรณาการร่วมกันให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และทิศทางการปฏิรูปประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ

โดยในวันนี้ (25 มกราคม 61) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) ได้เดินทางไปเป็นประธานการประชุม ณ ศูนย์ประชารัฐพิทักษ์ทะเลตะวันออก จังหวัดตราด และได้พบปะพูดคุยกับเครือข่ายประชาชน ทสม. และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่จังหวัดจันบุรีและจังหวัดตราด

ภาพ: ธนชัย, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่