ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. รับมอบรถยนต์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ จาก กฟผ. เพื่อร่วมแก้ไขปัญหามลพิษ คืนอากาศบริสุทธิ์ ให้พี่น้องประชาชน

ทส. รับมอบรถยนต์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ จาก กฟผ.  เพื่อร่วมแก้ไขปัญหามลพิษ คืนอากาศบริสุทธิ์ ให้พี่น้องประชาชน

ทส. รับมอบรถยนต์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ จาก กฟผ.  เพื่อร่วมแก้ไขปัญหามลพิษ คืนอากาศบริสุทธิ์ ให้พี่น้องประชาชน

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2564) เวลา 10.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบรถยนต์สำหรับใช้ประกอบการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดย นายอรรถพล  เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และกระทรวงพลังงาน โดย นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ บริเวณอาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

โอกาสนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ได้เยี่ยมชมรถยนต์สำหรับใช้ประกอบการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ พร้อมกล่าวขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 2 ล้านบาท ในการจัดซื้อรถยนต์ ดังกล่าว ให้กับกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 1 คัน  ซึ่งถือเป็นรถยนต์คันแรกที่เป็นหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วที่กรมควบคุมมลพิษได้รับ เพื่อใช้สำหรับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนใช้เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว คล่องตัว เข้าถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อจัดการและแก้ไขปัญหามลพิษ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งรถยนต์สำหรับใช้ประกอบการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่นี้ นับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการร่วมดูแล พิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี น้ำสะอาด อากาศบริสุทธิ์ และหยุดปัญหามลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนทุกคน

แกลเลอรี่