ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน “ถุงพระราชทานกำลังใจ” แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน “ถุงพระราชทานกำลังใจ” แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน “ถุงพระราชทานกำลังใจ” แก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถุงพระราชทาน แก่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 42 ถุง เพื่อมอบให้แก่ข้าราชการและช่างเจาะบ่อน้ำบาดาล ที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ด้านการเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้มีน้ำอุปโภค บริโภค ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป 

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2564) นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานรับมอบถุงพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี โดยมีนายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล คณะผู้บริหาร ข้าราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมรับถุงพระราชทาน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แกลเลอรี่