ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 24 พ.ย. 64 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผต.ทส.) ได้ประชุมคณะ ผต.ทส. ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรับทราบกรอบแนวทางการตรวจราชการ เขตตรวจราชการ และหน่วยงานรับผิดชอบของ ผต.ทส. และพิจารณาแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 24 พ.ย. 64 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผต.ทส.) ได้ประชุมคณะ ผต.ทส. ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรับทราบกรอบแนวทางการตรวจราชการ เขตตรวจราชการ และหน่วยงานรับผิดชอบของ ผต.ทส. และพิจารณาแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แกลเลอรี่