ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“วราวุธ” ย้ำการท่องเที่ยวอุทยานฯ วิถีใหม่ ทุกคนต้องเคารพในความเป็นธรรมชาติ

“วราวุธ” ย้ำการท่องเที่ยวอุทยานฯ วิถีใหม่ ทุกคนต้องเคารพในความเป็นธรรมชาติ

“วราวุธ” ย้ำการท่องเที่ยวอุทยานฯ วิถีใหม่ ทุกคนต้องเคารพในความเป็นธรรมชาติ


วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2564) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ให้สัมภาษณ์นิตยสาร “คิด” ฉบับประจำเดือนธันวาคม 2564 (Creative Thailand) นิตยสารออนไลน์ (online magazine) ที่เผยแพร่ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ และผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย โดยศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) ถึงแนวทางการการส่งเสริม “การท่องเที่ยวสีเขียว” หรือ Green Tourism ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ ภายใต้มาตรการผ่อนปรนของสถานการณ์โควิด-19    


โดยในช่วงตอนหนึ่ง นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้เน้นย้ำถึงแนวทางการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ภายใต้วิถีใหม่ ว่า “จากนี้ไป เราจะมีการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวในทุก ๆ อุทยานฯ เพื่อการรักษาความสมบูรณ์ของพื้นที่ ทุกคนที่เข้าไปจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาของอุทยานฯ อย่างเคร่งครัด เช่น ไม่ทำลายพื้นที่ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของเหล่าสรรพสัตว์ หรือแม้กระทั่ง ไม่ประกอบอาหารในพื้นที่ค้างแรม ที่จะเป็นการรบกวนทั้งสัตว์และนักท่องเที่ยวคนอื่น รวมถึงต้องมีการปรับพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ให้ความร่วมมือกับอุทยานฯ ในการดูแลรักษาพื้นที่มากขึ้น เช่น ไม่ทิ้งขยะไว้ในพื้นที่ และนับจากนี้ไปการเข้าไปท่องเที่ยวในอุทยานฯ ทุกคนจะต้องให้เคารพในความเป็นธรรมชาติมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ให้แนวนโยบายใหม่กับเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ทุกคนไว้ว่า จะต้องมีความเข้มแข็งและเข้มงวด แต่ไม่ใช่แข็งกร้าว จะต้องมีความอ่อนน้อม ถ้อยทีถ้อยอาศัย แต่ไม่ใช่อ่อนแอ เพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้สึกถึงการให้การต้อนรับ ในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของพวกเราทุกคนไว้ด้วยเช่นกัน”

แกลเลอรี่