ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“วราวุธ” เปิดประชุม ทศวรรษแห่งมหาสมุทร ย้ำ ไทยพร้อมเป็นผู้นำขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับภูมิภาค

“วราวุธ” เปิดประชุม ทศวรรษแห่งมหาสมุทร ย้ำ ไทยพร้อมเป็นผู้นำขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับภูมิภาค

“วราวุธ” เปิดประชุม ทศวรรษแห่งมหาสมุทร ย้ำ ไทยพร้อมเป็นผู้นำขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับภูมิภาค 

วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2564)  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมรับฟังการแถลงท่าทีของนานาประเทศในการประชุม The UN Ocean Decade Kickoff Conference for Western Pacific and Its Adjacent Areas หรือ “ทศวรรษแห่งมหาสมุทร” ซึ่งประเทศไทย โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็นเจ้าภาพร่วมกับ IOC-WESTPAC พร้อมด้วยพันธมิตร สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ และสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ นับเป็นการประชุมเปิดตัวเป็นภูมิภาคแรกของโลก ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้แสดงถึงความพร้อมของผู้นำประเทศสมาชิกที่จะร่วมใจกันเดินหน้าแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการดำเนินงานของแต่ละประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์แห่งทศวรรษมหาสมุทร “วิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต้องรู้ เพื่อมหาสมุทรที่เราต้องการ” อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศไทย รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ แก้ไขปัญหาความท้าท้ายทั้ง 10 ประการ และบรรลุผลลัพธ์ทั้ง 7 ด้าน ภายใน 10 ปีนี้  ซึ่งมั่นใจว่า ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมาย และพร้อมเป็นผู้นำการดำเนินงานในระดับภูมิภาค  รวมทั้งเห็นว่า การเรียกร้องให้ทุกประเทศสมาชิกแปซิฟิกตะวันตกร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นทางออกที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้มหาสมุทรของเราเกิดการดูแลและบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้เป็นที่ตั้งสำนักงานประสานงานทศวรรษแห่งมหาสมุทร (Decade Coordination Office: DCO) ในแถบภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก เสมือนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปข้อกำหนดต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและบทบาทสำคัญในการทำงานในช่วงทศวรรษแห่งมหาสมุทร รวมถึง การขยายโอกาสในการทำงานด้านอื่นๆ ในฐานะประเทศผู้นำ 

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564 ได้รับความสนใจจากหน่วยงาน องค์กร และผู้สนใจจากทั่วโลกเข้าร่วมกว่า 1,163 คน จาก 75 ประเทศ  โดยกลุ่มประเทศสมาชิกแปซิฟิกตะวันตก 22 ประเทศ ส่งผู้แทนเข้าร่วมทั้งสิ้น 19 ประเทศ ยกเว้น ประเทศเกาหลีเหนือ ตองกา และหมู่เกาะโซโลมอน ทั้งนี้ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จะเป็นการประชุมอภิปรายกลุ่ม (Incubator)  17 หัวข้อ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะนำไปจัดทำแผนการดำเนินงานทศวรรษแห่งมหาสมุทร ผ่านกลไกการทำงานของสำนักงานประสานงานทศวรรษแห่งมหาสมุทร  โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะทำหน้าที่ในการประสานงานและขับเคลื่อนการทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนด และจะเร่งสรุปผลลัพธ์การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับ IOC-WESTPAC และประเทศสมาชิกในภูมิภาคแปซิฟิกต่อไป

แกลเลอรี่