ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 2 ธ.ค. 64 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองตรวจราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณรอบอาคารกรมควบคุมมลพิษ และบริเวณสวนหย่อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 2 ธ.ค. 64 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองตรวจราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณรอบอาคารกรมควบคุมมลพิษ และบริเวณสวนหย่อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่