ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ชี้แจง อนุ กมธ.ฯ เตรียมความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจ สตช. ด้านกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทส.ชี้แจง อนุ กมธ.ฯ เตรียมความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจ สตช. ด้านกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทส.ชี้แจง อนุ กมธ.ฯ เตรียมความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจ สตช. ด้านกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย ปาปะทา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการข้าราชการตำรวจและคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ณ อาคารรัฐสภา เพื่อเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มายังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง

แกลเลอรี่