ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมทางวิชาการ Inclusive Green Growth: Investing for a Sustainable Future

การประชุมทางวิชาการ Inclusive Green Growth: Investing for a Sustainable Future

           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
          โดยในวันนี้ (๓๐ มกราคม ๒๕๖๑) นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ Inclusive Green Growth: Investing for a Sustainable F
uture เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการปัญหาที่สำคัญของลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ แนวทางการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมในลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งมองอดีตเพื่อวางแนวทางสู่อนาคตต่อไป ทั้งนี้ ในโอกาสเดียวกัน นายพงศ์บุณย์ ฯ ได้ร่วมเวทีเสวนาและพิธีเปิดนิทรรศการ Green Growth โดยในส่วนของประเทศไทยได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับสิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่ พระราชกรณียกิจที่สำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่แนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแบบแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง


ภาพ/ข่าว/เผยแพร่ :จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่