ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 21 ธ.ค. 64 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

วันที่ 21 ธ.ค. 64 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

แกลเลอรี่