ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 22 ธ.ค. 64 ผต.ทส.มนตรี เหลืองอิงคะสุต ลงพื้นที่ตรวจราชการในท้องที่จ.พิษณุโลกและ.พิจิตร ทดสอบเติมน้ำผ่านระบบเติมน้ำใต้ดินแบบบ่อวงคอนกรีต และระบบเติมน้ำฝนจากหลังคาผ่านบ่อวงคอนกรีต ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับนางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวิทยา มีนิสัย ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล นายสมนึก จิรัฐจินดางกูร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

วันที่ 22 ธ.ค. 64 ผต.ทส.มนตรี เหลืองอิงคะสุต ลงพื้นที่ตรวจราชการในท้องที่จ.พิษณุโลกและ.พิจิตร ทดสอบเติมน้ำผ่านระบบเติมน้ำใต้ดินแบบบ่อวงคอนกรีต และระบบเติมน้ำฝนจากหลังคาผ่านบ่อวงคอนกรีต ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับนางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวิทยา มีนิสัย ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล นายสมนึก จิรัฐจินดางกูร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

แกลเลอรี่