ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

แถลงข่าว ทส.ประจำสัปดาห์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

แถลงข่าว ทส.ประจำสัปดาห์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

                 วันนี้ ( 1 กุมภาพันธ์ 2561 ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัด คือ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง แถลงข่าว ณ ห้อง 301 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายภาคี จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2561 พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่ออนาคตเมืองที่ยั่งยืน

                สถานที่การจัดงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ บึงสำนักใหญ่ ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งเป็นบึงน้ำจืดที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแห่งเดียวในภาคตะวันออก  การจัดงานดังกล่าวทำให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้จากผู้ที่มีเที่ยวงาน อีกทั้งยังทำให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติสำคัญของคนในท้องถิ่นและยังมีความสำคัญต่อชุมชนเมืองอีกด้วย

                โดยได้รับเกียรติจาก นายวัชนะ บุญชัย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว

 

 

ภาพ : ว่าที่ร้อยตรี กันต์ธีร์ ใจอิ่นสิน       ข่าว/เผยแพร่ : ปริญญา เชื่อมไชยกุล

แกลเลอรี่