ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 20

หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 20

ให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ 20

เอกสารแนบ

หนังสือแจ้งเวียน กรม

ขนาดไฟล์:14.83 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 15 ครั้ง

หนังสือแจ้งเวียน สป

ขนาดไฟล์:11.23 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง

ใบข้อมูลผู้อบรม ขรก 20

ขนาดไฟล์:3.11 Mb | ประเภทไฟล์: .doc | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง