ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 4 ม.ค. 65 ผต.ทส.(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่15 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference (Zoom cloud meeting)

วันที่ 4 ม.ค. 65 ผต.ทส.(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่15 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference (Zoom cloud meeting)

แกลเลอรี่