ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 5-6 ม.ค. 65 ผต.ทส. (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) พร้อมด้วย ผอ.กตร (นางสาวกานดา ชูแก้ว) ลงพื้นที่ร่วมกับ ปกท.ทส.ในการตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานระดับพื้นที่ในสังกัด ทส. ณ จ.ขอนแก่น และจ.เลย

วันที่ 5-6 ม.ค. 65 ผต.ทส. (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) พร้อมด้วย ผอ.กตร (นางสาวกานดา ชูแก้ว) ลงพื้นที่ร่วมกับ ปกท.ทส.ในการตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานระดับพื้นที่ในสังกัด ทส. ณ จ.ขอนแก่น และจ.เลย

แกลเลอรี่